Uslovi korišćenja

Sve informacije dostupne na ovoj Internet stranici isključivo su informativnog karaktera, i iste se ne smeju koristiti u komercijalne svrhe, niti za svrhe distribucije trećim licima.

Informacije koje privredno društvo USLUŽNO-TRGOVINSKO PREDUZEĆE NAMA-KOM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (STARI GRAD) objavljuje na ovoj Internet prezentaciji smatraju se tačnim i pouzdanim u vreme njihovog unošenja. Privredno društvo USLUŽNO-TRGOVINSKO PREDUZEĆE NAMA-KOM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (STARI GRAD) može u svakom trenutku, bez prethodne najave ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na ovoj Internet stranici.

 

Isključenje odgovornosti

Saglasni ste da koristite internet stranicu privrednog društva USLUŽNO-TRGOVINSKO PREDUZEĆE NAMA-KOM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (STARI GRAD) na sopstvenu odgovornost. Privredno društvo USLUŽNO-TRGOVINSKO PREDUZEĆE NAMA-KOM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (STARI GRAD) nije odgovorno za bilo kakvu štetu ili gubitak informacija koje mogu da se dogode prilikom upotrebe Internet prezentacije privrednog društva USLUŽNO-TRGOVINSKO PREDUZEĆE NAMA-KOM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (STARI GRAD) ili usluga, servisa i softvera koji se nalaze na ovoj Internet prezentaciji.

Autorska prava

Sadržaj ove internet stranice predstavlja zakonski zaštićeno i isključivo autorsko pravo koje pripada vlasniku internet stranice, privrednom društvu USLUŽNO-TRGOVINSKO PREDUZEĆE NAMA-KOM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (STARI GRAD) kome pripadaju sva autorska i druga prava intelektualne svojine u pogledu sadržaja, uređivanja, koncepcije i dizajna. Zaštitni znakovi, logo znakovi, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo je u svojini vlasnika ili u vlasništvu trećih lica. Nepoštovanje obavezujućih uslova korišćenja podleže primeni odgovarajućih zakonskih propisa.

Zabranjeno je neovlašćeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja internet stranice  na bilo koji način.

Privredno društvo USLUŽNO-TRGOVINSKO PREDUZEĆE NAMA-KOM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (STARI GRAD) zadržava pravo promene ovog obaveštenja. Sve izmene će biti objavljene na internet stranici. Potrebno je da korisnici povremeno proveri eventualne izmene ovog obaveštenja kako bi bili pravovremeno informisani o njegovim promenama.

Promena uslova korišćenja

Vlasnik internet stranice zadržava pravo da bez prethodne najave promeni Uslove korišćenja.

Svaka promena uslova korišćenja će biti objavljena blagovremeno. O važnim promenama i dopunama Uslova korišćenja korisnici će biti obaviešteni objavom na Internet stranici.

Korišćenje kolačića

Delovi internet stranice koriste kolačiće (Cookies). Kolačić je manji tekstualni fajl koji se čuva lokalno na računaru, tabletu ili mobilnom telefonu korisnika i koji omogućava prepoznavanje korisnika koji se vratio na internet stranicu, a radi praćenja i analize poseta internet stranici u cilju optimizacije internet stranice. Veb stranica koristi kolačiće da bi zapamtila šta je korisnik radio na njoj u određenom vremenskom periodu i koje su željene opcije.

Osim toga, kolačići pomažu Vlasniku internet stranice da analizira kako korisnik koristi internet stranicu i da li nailazi na prepreke tokom navigacije. Oni takođe pomažu prilagođavanju oglasa i ponuda na mreži interesima i potrebama korisnika.

Poziv da se učini ponuda

Pod odeljkom „Proizvodi“ na internet stranici svi korisnici mogu odabrati proizvod i/ili uslugu iz asortimana Rukovaoca za koji su zainteresovani popunjavanjem formulara (narudžbenice).

Popunjavanjem podataka i slanjem formulara smatraće se da je korisnik internet stranice poslao poziv da se učini ponuda u smislu odredbi Zakona o obligacionim odnosima i drugih relevantnih propisa Republike Srbije,  što korisnik izričito prihvata i priznaje pristupom na internet stranicu i popunjavanjem formulara.

Radi izbegavanja svake sumnje, ni u kom slučaju se neće popunjavanje formulara smatrati učinjenom ponudom.

Vlasnik internet stranice zadržava pravo da u ponudi koju pošalje na osnovu poziva da se učini ponuda iskaže proizvod/uslugu navedenu u formularu, ali i drugi proizvod i/ili uslugu koji smatra prihvatljivim, odnosno koje se prema konkretnim okolnostima slučaja mogu smatrati sličnim proizvodima/uslugama onim navedenim u formularu. Vlasnik internet stranice zadržava pravo da u ponudi iskaže drugačiju cenu i/ili drugačiju količinu u odnosu na onu iz poziva da se učini ponuda.

Bez obzira na ostale odredbe ovog akta, uslove ugovornog odnosa korisnik internet stranice i Vlasnik internet stranice će odrediti ponudom, prihvatom ponude i eventualnim ugovorom, a nijedan element ove internet stranice neće se smatrati za deo ugovornog odnosa između navedenih strana.

Popunjavanjem podataka iz navedenog odeljka korisnik internet stranice, bez obzira na ostale odredbe ovog Pravilnika, izričito pristaje da Rukovalac uputi ponudu u vezi sa proizvodima i/ili uslugama koji su navedeni u formularu i/ili drugim proizvodima i/ili uslugama koji mogu odgovarati potrebama korisnika internet stranice a na osnovu podataka navedenih u formularu.

Svi elementi ugovornog odnosa nastalog po osnovu poziva da se učini ponuda i konsekvencijalne ponude, biće uređeni naknadno i biće sadržani u ponudi Rukovaoca.